U zboží s označením:    Objednáním vygenerujete poptávku   Vás obratem osloví obchodník, upřesní technické, cenové a dodací podmínky a zašle cenovou nabídku s přesnou technickou specifikací....

Všeobecné obchodní podmínky

Objednání zboží:

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.

Způsob dopravy:

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní službou do 48hodin. od závazného potvrzení objednávky a termínu dodání potvrzeného v objednávce. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Převzetí zboží:

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte zboží.

Cena dopravy:

viz. platební a dodací podmínky

Platba za zboží:

Hotově (při osobním odběru). Dobírkou. Platba předem/proforma faktura - viz. platební a dodací podmínky

Záruční podmínky:

  • Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účely podnikání není stanovena obč. zák. a stanoví ji konkrétní dovozce či výrobce. Záruka u všech výrobků zboží na těchto internetových stránkách je 24měsíců není-li uvedeno jinak.
  • Při reklamaci zákazník doloží doklad o nákupu, který slouží jako záruční list.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE: 

  • Na závady způsobené mechanickým poškozením zboží, tj. přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje (např. ojetá kolečka, zarezlé čepy), neodbornou manipulací, elektrickými výboji (elektrostatické, magnetické pole nebo napěťovou špičkou), užíváním zboží v rozporu s obvyklým způsobem užívání (např. používání zboží v mokrém, chemickém prostředí) a porušením pravidel užívání a obsluhy uvedených v manuálu.
  • Záruka se nevztahuj na poškození v důsledku neodborné či neautorizované montáže, u zboží kde je na nutnost odborné montáže přímo uvedeno (vestavby SIM)>
  • Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
  • Kupující je povinen, pokud se s prodávajícím výslovně nedohodne jinak, předat prodávajícímu reklamované zboží či jeho díl spolu s veškerým příslušenstvím, které mu bylo dodáno. Náklady spojené s dopravou (přepravou) si hradí zákazník sám.

Adresa pro doručování a vyzvedávání reklamací:

Čížek & Ptašek, s. r. o.  739 25 Sviadnov, Ostravská 393

Lhůta pro vrácení zboží:

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (ne podnikatel), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (toto ustanovení platí při objednání přes e-shop ). V případě vrácení zboží nás prosím kontaktujte a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla prodejního dokladu, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Následně zašlete kompletní nepoužité zboží v originálním obalu spolu s dokladem o koupi zpět na naší adresu. Neposílejte zboží na dobírku. Finanční částka za vrácené zboží Vám bude vyplacena do 5 dnů po obdržení a kontrole vráceného zboží. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace).

Zrušení objednávky zákazníkem po již provedené expedici:

V případě zrušení objednávky zákazníkem již po provedené expedici objednaného zboží (zboží již bylo předáno přepravci), budou zákazníkovi účtovány vzniklé vícenáklady na přepravu tam i zpět dle aktuálního ceníku přepravce.

Ostatní ujednání:

Firma Čížek & Ptašek, s. r. o. prohlašuje, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuje jejich ochranu, že je v žádném případě neposkytne třetí osobě, a že je bude využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.